07.09.2017

Arvomme ohjaavat toimintaamme asiakkaiden parhaaksi

Otaverkossa on toteutettu yrityskulttuurin kehittämiseen tähdännyt OtaDraivi-projekti. Tähän projektiin osallistui koko Otaverkon henkilöstö ja johto. Projektin tuloksena kehitimme muun muassa Otaverkon uudet arvot ja Otastrategia 2020:n.


Totesimme, että kuudella arvolla saadaan katettua varsin hyvin kaikki ne arvoteemat, jotka omistajat ovat nostaneet esiin ja joita yrityksen mission todeksi eläminen ja vision toteuttaminen edellyttävät. Arvot ovat iskevässä muodossa, jotka ovat helposti muistettavissa. Uskomme niiden jäävän tässä muodossa paremmin jokaisen mieleen.
Otaverkon arvot eivät ohjaa bisnestä, vaan ihmisiä bisneksessä. Siksi arvot on kirjoitettu ihmisille. Asiakkaille yrityksen arvot tulevat todeksi kokemuksista, ei huoneentauluista tai korulauseista web-sivuilla. Siksi arvot tulee suunnata työntekijöille, ei asiakkaille tai sijoittajille, mutta ne välittyvät teoissamme teille, hyvät asiakkaamme.
Arvojen tehtävänä on kertoa, miten toimimalla Otaverkko elää todeksi missiotaan sekä sen, miten toimimalla me Otaverkkossa uskomme pääsevämme tavoitteisiimme.
Vahva yrityskulttuuri rakentuu aina arvoille.
Arvomme ovat

  • Ota selvää
  • Ota opiksi
  • Ota aloite
  • Ota koppi
  • Ota huomioon
  • Ota mukaan.
Jatkossa avaamme kunkin arvon sisällön ja merkityksen näissä uutiskirjeissä.