07.09.2017

Otaverkolle Kauppalehden vuoden 2017 Menestyjä- ja Kasvaja-sertifikaatit

Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatin ansainnut yritys on parempi kumppani. Talousanalytiikan ammattilainen on arvioinut ja todennut Menestyjä-yrityksen suoriutuvan vertaisiaan paremmin.
Taloudellinen menestys rakentuu useista eri osa-alueista kuten osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä.
Kauppalehden myöntämän Menestyjä-sertifikaatin yritykset arvioi Kauppalehden analyysiyksikkö Balance Consulting ja sertifikaatin saaminen edellyttää Menestyjä-luokituksessa vähintään 50 pistettä.
Menestyjä-luokituksessa yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuuden eri osa-alueen pohjalta: kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Kultakin osa-alueelta yritystä verrataan oman kokoluokkansa yrityksiin, kaikkiin Balance Consultingin tietokannan yrityksiin sekä oman vertailutoimialansa yrityksiin. Malli on markkinoiden ainoa, joka on rakennettu hyvien yritysten erottelemiseksi toisistaan eikä pelkästään luottoluokituksen ja riskien arviointiin. Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatti eroaa luottoluokittajien antamista sertifikaateista, siten, että se ennakoi myös menestymisen jatkumista. Menestyjäksi pääseminen edellyttää muutakin kuin hyvän maksuvalmiuden tai sen, että yrityksellä ei ole maksuhäiriöitä.
Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatin saanut yritys on onnistunut kolmen vuoden aikana kasvattamaan liikevaihtoaan huomattavasti. Kasvu kertoo yritystoiminnan realisoituvasta potentiaalista, joka hyvin johdettuna voi luoda menestyksekästä liiketoimintaa.
Kauppalehden Kasvaja 2017 -sertifikaatin saaminen edellyttää:

  • Yritys/konserni on toiminut vähintään neljä vuotta. Yritys/konserni on toiminut vähintään neljä vuotta.
  • Yrityksen/konsernin tuorein tilikausi on päättynyt kesäkuussa 2016 tai sen jälkeen.
  • Yrityksen/konsernin viimeisen tilikauden liikevaihto ylittää 1,7 miljoonaa euroa.
  • Yrityksen/konsernin viimeisen tilikauden liikevaihto on kasvanut edellisestä vuodesta.
  • Yrityksen/konsernin viimeisen tilikauden liikevaihto on vähintään kaksinkertainen verrattuna kolmen vuoden takaiseen tilikauteen.
Kasvaja-sertifikaatti kertoo liiketoiminnan volyymin kehityksestä ottamatta kantaa yritystoiminnan kehitykseen muilta osin. Kasvaja-sertifikaatti yhdessä Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatin kanssa kertoo sekä yrityksen liiketoiminnan volyymien vahvasta kehityksestä että sen hyvästä taloudellisesta suorituskyvystä.