26.09.2017

Laatu keskiössä – Otaverkolle ISO9001-sertifikaatti

Historian aamunhämärissä, 2000-luvun alussa, internet syrjäytti useimmat aiemmin käytetyt tietoliikenteen muodot. Sosiaalinen media syntyi, älypuhelimet tulivat markkinoille, Euroopan unioniin liittyi kymmenen uutta jäsenmaata ja Pluto menetti statuksensa planeettana.
Samaan aikaan Otaverkko Oy kasvoi aikuiseksi. Asiakaskuntamme laajeni omistajista muihin organisaatioihin, erityisesti yrityksiin, ja samalla palveluvalikoima laajeni. Jo alusta lähtien erottauduimme kilpailijoista laadulla ja vahvalla teknisellä osaamisella. Jälkimmäisestä käynee kelpo todisteena Euroopan ensimmäisen gigabittisen kampusverkon toteuttaminen. Toimitusjohtaja Kjell Seleniuksen johdolla ryhdyimme määrätietoisesti kehittämään toimintamme laatua erottautuaksemme muista alan toimijoista. Työvälineeksi valitsimme Suomen Yrittäjien Laadun Portaat -käsikirjan.
Laadun Portaiden läpikäynnillä kehitimmekin koko palvelutuotantomme kattavan laatujärjestelmän. Työ ei kuitenkaan loppunut siihen. Yhtiö kasvoi, ja me jatkoimme prosessikehitystä ja laatutyötä – osittain kasvun takaamiseksi, osittain kasvun vuoksi. Henkilöstömäärämme kolminkertaistumisen myötä laatutyökin alkoi edellyttää kokonaan uudenlaista ajattelua. Huomasimme, että osaamisen vahvistaminen, strategiatyö ja uusien palveluiden kehittäminen vaikuttivat myös laatutyöhön ja laatutyö kaikkeen toimintaamme.
Toimivan johdon ostettua enemmistön yhtiöstä siirtyi Kjell Selenius hallituksen puheenjohtajaksi ja varatoimitusjohtaja Tuomo Karhapää otti vastaan toimitusjohtajan tehtävät. Laadun eteen tehtävä työ jatkuu nyt Tuomon johdolla. Syksyllä 2016 päätimme lähteä tavoittelemaan ISO9001-sertifikaattia. Halusimme saada ulkopuolisen vahvistuksen laadunhallintajärjestelmästämme ja koko henkilöstömme sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen. Havaitsimme myös, että nopeasti kehittyvässä markkinassa laatutietoisuus on entisestään kasvanut.
Nyt syksyllä 2017 Kiwa Inspecta on myöntänyt Otaverkolle koko IT-palvelutuotannon kattavan ISO9001-sertifikaatin. Sertifikaatti on osoitus siitä, että laadunhallintajärjestelmä täyttää kansainvälisen ja arvostetun standardin vaatimukset.
“Sertifikaatti on osoitus tehdystä työstä, mutta hienointa on ollut huomata koko henkilöstön laatuajattelun kehittyminen. Näkökulma on selvästi laajentunut ja esimerkiksi riskien lisäksi meillä on erityisen hyvin kerätty ja analysoitu mahdollisuuksia. ISO9001-sertifikaatti auttaa meitä vastaamaan asiakkaiden laatuodotuksiin ja tukee toiminnan ja prosessien jatkuvaa kehittämistä.”, toteaa toimitusjohtaja Tuomo Karhapää