15.02.2018

Tietoturvaa ja tietosuojaa Otaverkosta

Yrityksen tietoturva, tietosuoja ja niistä huolehtiminen ovat nykypäivän verkottuneessa ja koko ajan muuttuvassa maailmassa haastavaa. Tietoturva on tietojen, järjestelmien, tietoteknisten palveluiden ja tietoliikenteen suojaamista. Tietosuojalla tarkoitetaan mm. henkilötietojen tallentamisen ja käsittelyn suojaamista väärinkäytöltä. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, ns. GDPR, on astunut voimaan 2016 ja sitä on sovellettava kaikissa organisaatioissa toukokuusta 2018 alkaen. Asetus korvaa henkilötietolain nykyisessä muodossaan. Asetuksen tarkoituksena on mm. yhtenäistää henkilötietojen käsittelyä EU:n alueella ja ennen kaikkea vahvistaa rekisteröityjen asemaa ja oikeuksia. Keskeistä asetuksessa on henkilötietojen lain- ja asianmukainen käsittely.

Tietoturvan ylläpitäminen on jatkuvaa operointia, muuttuvien uhkien seuraamista sekä ennakointia ja reagointia. Kaikki toiminta Otaverkossa perustuu lakien noudattamiseen – konsultoimme asiakasorganisaatioitamme, vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tietoturvallisilla ratkaisuilla ja vahvalla teknisellä asiantuntemuksella.

Otaverkon asiantuntijoiden osaaminen on käytettävissä myös yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvissä asioissa. Varsinaisen teknisen konsultaation lisäksi voimme tarjota myös hallinnollista osaamista asetuksen vaatimusten täyttämiseen ja sen osoittamiseen.

Ota yhteyttä – läpikäymme yrityksesi tietoturva- ja tietosuojakysymykset sinun ja organisaatiosi parhaaksi.