02.08.2018

Pilvipalvelut

Monesti kun nykyään puhutaan pilvipalveluista, viitataan lähinnä Microsoftin, Amazonin ja Googlen tuottamiin ratkaisuihin ja unohdetaan Otaverkon kaltaisten toimijoiden asiakkailleen tuottamat palvelinvirtualisointi ja tallennusratkaisut. Otaverkko on tarjonnut konesali- ja tietoliikennepalveluiden ohella palvelinvirtualisointiratkaisuja jo ennen niin sanottujen julkisten pilvipalveluiden yleistymistä.

Microsoftin julkistaessa Cloud Solution Provider (CSP) -lisensointimallin kolme vuotta sitten mahdollistui Office365- ja Azure-palveluiden kuukausilaskutus järkevällä tavalla. Sen jälkeen olemme tasaisesti kasvattaneet asiakasmääräämme näissä palveluissa. Looginen jatko edellisille olikin Otaverkon oman hybridipilviratkaisumallin julkaisu vuoden 2017 alussa. Nykyisellään valikoimastamme löytyykin varmasti jokaiselle asiakkaalle sopiva yhdistelmä ns. julkista ja yksityistä pilveä.

Kaikki tekniset ratkaisut kehittyvät jatkuvasti ja tällä hetkellä erityisesti pilvipalvelut, useilta toimijoilta tulee uusia pilvipohjaisia ratkaisuja lähes viikoittain. Otaverkko luonnollisesti seuraa tätä kehitystä ja valitsemme joukosta omaan palvelutuotantoomme soveltuvimmat osat, joilla voimme tuottaa asiakkaillemme parhaan hyödyn. Viime aikoina uutta on tullut muun muassa pilvipalveluiden varmistusratkaisuihin.

Miksi asiakkaan sitten kannattaa valita pilvipalvelutoimittajakseen juuri Otaverkko?

Me Otaverkolla haluamme tehdä informaatioteknologiasta asiakkaalle ymmärrettävää ja tuottaa asiakkaalle aitoa lisäarvoa. Pilvipalveluiden osalta tämä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että asiakas saa laskun kaikista IT-palveluistaan yhdestä paikasta, oli palvelu tuotettu sitten pilvestä, paikallisesti tai näiden yhdistelmällä. Lisäksi tarjoamme asiakkaalle tukipalvelut suomeksi vuoden jokaisena päivänä, ja ammattitaitoinen Service Deskimme vastaa puheluun keskimäärin 15 sekunnissa.

Otaverkko voi palvelutarjonnastaan toimittaa asiakkaalle turvallisesti ja ymmärrettävästi mm. Office365-palvelut, Azure-virtuaalikoneet, Azure AD-integraatiot ja kertakirjautumiset, pilvipalveluiden varmistuksen joko pilveen tai Otaverkon omaan kapasiteettiin sekä valvontapalvelut niin pilvessä kuin paikallisessakin kapasiteetissa oleviin resursseihin. Otaverkolla on myös pitkän linjan tietoliikenneosaamista, mikä toimii asiakkaan eduksi silloin, kun pitää rakentaa pilvipalvelulle kustannustehokas ja tietoturvallinen tietoliikenneratkaisu.