11.04.2019

Laatupolitiikka

Laatupolitiikan tarkoituksena on varmistaa sekä konesalien että tietoliikenneverkon ja niihin liittyvien ylläpitoprosessien ja tukipalveluiden riittävä toimivuus palvelutasolupausten mukaisesti sekä normaali- että poikkeusoloissa. Laatupolitiikka ja jatkuvuussuunnitelmat varmistavat Otaverkon asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuutta IT-palveluiden osalta.

Laatupolitiikka kuvaa yleisellä tasolla ne periaatteet ja käytännöt, joilla toiminta ja sen jatkuvuus turvataan kaikissa olosuhteissa. Käytännön menetelmät, toimenpiteet, välineet ja prosessit kuvataan laatupolitiikasta johdetuissa jatkuvuussuunnitelmissa, joiden toteutumista seurataan sisäisillä auditoinneilla ja johdon katselmuksilla. Jatkuvuussuunnitelmissa otetaan kantaa esimerkiksi koulutukseen, perehdytykseen, riskikartoituksiin, riskeihin varautumiseen ja vastaaviin toimenpiteisiin.

Laatupolitiikkaan tutustumalla ja sitä arvioimalla Otaverkon asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat varmistua siitä, että Otaverkon palvelut tuotetaan tietoturvallisesti, vastuullisesti, ja siten, että toiminnan jatkumisen edellytykset täyttyvät myös poikkeustilanteissa. Laatupolitiikkaa koskeviin kysymyksiin vastaavat mielellään toimitusjohtaja, palvelujohtaja ja tietoturvapäällikkö.