24.04.2019

Otaverkolle Future Workplaces 2020 -sertifikaatti

Future Workplaces kertoo työpaikkojen edelläkävijöistä. Työpaikoista, joissa työntekijäymmärrys on kulttuurin johtamisen ytimessä. Meillä on ilo ja kunnia kertoa, että Otaverkko Oy on saanut Future Workplaces 2020 -sertifikaatin!

Se on osoitus siitä, että otaverkkolaisille merkitykselliset asiat huomioidaan Otaverkon toiminnassa ja ne myös toteutuvat meidän arjessamme. Otaverkko on vuodesta 2016 lähtien selvittänyt säännöllisesti Siqni-henkilöstökyselyn avulla otaverkkolaisille merkityksellisiä asioita ja niiden toteutumista. Tällaisia asioita ovat olleet esimerkiksi se, että jokainen saa olla työpaikalla oma itsensä tai se, että kollegat ovat ammattitaitoisia. Samalla on selvitetty, kuinka iso osa otaverkkolaisia suosittelisi yhtiötä työpaikkana – mitatusti ylivoimainen enemmistö!

Kyselyissä on tarkkailtu muutoksia aiempiin vastauksiin ja analysoitu syitä. Tuloksista on keskusteltu niin koko henkilöstön kesken kuin esimiesten ja alaisten kahdenkeskisissä keskusteluissakin. Erittäin iso paino on annettu sille, että johdossa on sitouduttu tulosten mukaiseen toimintaan. Kyselyn ansiosta on tehty jopa organisaatio- ja henkilöstömuutoksiakin mikä kertoo siitä, millä vakavuudella Otaverkon johto suhtautuu saatuun palautteeseen.

Mielenkiintoisin ja ehkä merkittävin huomio on kuitenkin ollut se, että kysyttäessä uran huippukokemusta on se kaikilla, siis aivan jokaisella ollut Otaverkolla. Tämä jos mikä kertoo siitä, millaisella antaumuksella ja yhteishengellä meillä tehdään töitä. Ja se näkyy aivan varmasti myös jokaiselle asiakkaallemme.

”Tyytyväinen henkilöstö parantaa asiakkaiden kokemaa palvelua”, toteaakin toimitusjohtaja Tuomo Karhapää.