29.08.2019

Arvomme Ota huomioon

Keskeisenä osana Otaverkon strategiaa ovat arvot, jotka olemme muodostaneet yhdessä henkilöstömme kanssa. Yksi arvoistamme on Ota huomioon. Tämä arvo on osa työyhteisömme työskentelytapaa ihan joka päivä. Huomioimme toinen toisemme työyhteisössä – ketään ei jätetä yksin ratkaisemaan asioita ja olemme tasavertaisia työyhteisön jäseniä.

Asiakaspalvelussamme otamme huomioon asiakkaan tarpeet ja vastaamme parhaalla mahdollisella tavalla juuri tämän asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin. Pitkät asiakassuhteet auttavat tietämään monesti sellaisiakin asioita, joita asiakas ei välttämättä tuo itse esille. Meille kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta on aina keskeinen lähtökohta työllemme palvelemassa asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti, ja meidän on seurattava alamme kehitystä samoin kuin ymmärrettävä asiakkaidemme liiketoiminnan muutoksia. Työelämän muutokset heijastuvat työssämme nopeasti, ja meille on tärkeää ennakoida muutoksia ja niitä tarpeita, joita asiakkaillamme on tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskunnassa. Jatkuva kouluttautuminen on henkilöstömme osaamisen keskeinen tekijä.

Ota huomioon