12.12.2019

Otaverkkolaiset esittäytyvät – vuorossa Sami Saarinen

Olen 35-vuotias IT-alan moniosaaja; olen ollut alalla yli 10 vuotta. Tutuiksi ovat tulleet Service Desk, palomuurit, verkkolaitteet, mobiililaitteet sekä palvelimet eli kaikki mahdollinen, mitä asiakkaan toimistolla voi tulla vastaan. Olen toiminut lähitukitiimin vetäjänä sekä palvelinasiantuntijana. Työskentelin myös tuotannon ylläpitotiimissä, jossa ratkaisimme asiakkaiden tuki- sekä muutospyyntöjä palvelinympäristöissä Microsoftin teknologioilla. Vuoden jälkeen minut valittiin suuren asiakkaan tekniseksi leadiksi ja tehtäviini kuului ymmärtää asiakkaan infran ja teknologioiden kokonaiskuva sekä elinkaari.

Seuraavaksi siirryin palveluiden ostamiseen toimittajilta ja aloin ymmärtää syvemmin, kuinka hyvien sekä haastavien partnereiden kanssa hoidetaan asioita yhdessä eteenpäin rakentavasti. Tarkkojen viranomaisvaatimuksien kautta opin tuntemaan tietoturvan merkitystä syvällisemmin kuin pelkästään teknisellä tasolla. Toistuvat auditoinnit antoivat palautetta kehittää henkilökohtaisia sekä yksiköiden työtapoja entistä parempaan suuntaan. Toimin myös ylläpitotiimin vanhempana järjestelmäasiantuntijana ja nimetyn asiakkaan teknisenä leadina ja vastuullani oli ymmärtää asiakkaan ympäristön sekä palveluiden kokonaiskuva sekä elinkaari. Näistä tehtävistä siirryin Otaverkkoon.

Työhöni Otaverkolla sisältyy Service Deskimme tukeminen asiakkaiden tukipyyntöjen ratkaisemisessa ja Palvelintiimille eskaloitujen tukipyyntöjen selvitys. Pyrin olemaan luotettava ja tukeva kollega ja tahdon tehdä osaltani työnteostamme mukavampaa. Päivittäisten tukipyyntöjen selvittämisen lisäksi osallistun sisäisiin ja asiakkaidemme projekteihin. Tuon omaa osaamistani ja näkemyksiäni työkalujemme kehittämiseen, jotta voimme palvella asiakkaitamme paremmin. Otaverkolla Microsoftin sekä avoimen lähdekoodin tuotteet elävät rinnakkain, ja olen oppinut paljon Linux-asiantuntijoiltamme heti alusta alkaen.

Toimin enimmäkseen taustalla Palvelintiimissä sekä käyn asiakkaidemme luona tutustumassa henkilöihin ja oppimassa, kuinka heillä toimitaan arjessa. Toivon, että minut tullaan tuntemaan luotettavana asiakaspalvelijana, johon voi aina olla yhteydessä eikä mikään kysymys ole sellainen, jota ei voisi esittää. Yksi kiitellyimmistä ominaisuuksistani on puhua tekniikasta tavalla, jota ei-tekninenkin henkilö ymmärtää.

Ensivaikutelmani Otaverkosta osui hyvin lähelle sitä, mitä osasin odottaa tekemäni taustaselvityksen jälkeen. Tämänkokoisessa yrityksessä yhteishenki on erittäin tärkeä ja ilmapiiri on toisiamme tukeva. Otaverkolla on jo tarpeeksi historiaa, jotta meillä on talon sisäisiä hyviä käytäntöjä sekä perinteitä. Silti uusia tapoja toimia kokeillaan rohkeasti sekä uusia työkaluja uskalletaan hankkia kokeiltavaksi. Tässä aion olla mahdollisimman paljon hyödyksi.

Pidemmällä tähtäimellä toivon tulevani osaksi niitä tekijöitä, jonka vuoksi Otaverkkoon luotetaan ja palveluitamme arvostetaan.