Ajankohtaista

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta

Haluamme kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2021! Joulukortteihin ja -lahjoihin varatut rahat lahjoitimme Pelastakaa Lapset ry:lle vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen Suomessa.

0 comments

Otaverkko mukana asiakaspalveluviikolla 2020

Asiakaspalveluviikkoa on vietetty kansainvälisesti jo 90-luvulta saakka. Teemaviikon ideana on nostaa esille asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen merkitystä liiketoiminnalle ja tarjota mahdollisuus kiittää timanttisia asiakaspalvelun ammattilaisia erinomaisesta työstä.

0 comments

Lisää tuottavuutta Microsoft 365 -ratkaisuilla

Miksi asiakkaan kannattaa valita pilvipalvelutoimittajakseen juuri Otaverkko? Me Otaverkossa haluamme tehdä informaatioteknologiasta asiakkaalle ymmärrettävää ja tuottaa asiakkaalle aitoa lisäarvoa. Pilvipalveluiden osalta tämä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että asiakas saa laskun kaikista IT-palveluistaan yhdestä paikasta, oli palvelu tuotettu sitten pilvestä, paikallisesti tai näiden yhdistelmällä. Lisäksi tarjoamme asiakkaalle tukipalvelut suomeksi vuoden jokaisena päivänä … Continue reading Lisää tuottavuutta Microsoft 365 -ratkaisuilla

0 comments

Otaverkon Service Desk vastaa puhelimeen alle 12 sekunnissa

Pitkäjänteinen prosessi- ja työvälinekehitys sekä koulutus mahdollistavat laadukkaan asiakaspalvelun tuottamisen. Otaverkon teknisen tuen toimintaa on kehitetty jatkuvan parantamisen keinoin. Koko palvelutuotannon kattava ISO 9001 -sertifikaatti todentaa myös sen, että jatkuva parantaminen on säännöllistä ja osa Otaverkon arkea ja että johto on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen. Otamme Otaverkon teknisessä tuessa hoidettavat tehtävät … Continue reading Otaverkon Service Desk vastaa puhelimeen alle 12 sekunnissa

0 comments

Turvallista kesää Otaverkosta!

Elämme parhaillaan kesän parasta lomakauden alkua – monella teistä hyvät asiakkaamme on edessä irtiotto työstä – tänä keväänä ehkä voisi sanoa irtiotto etätyöstä. Meillä jokaisella on varmasti omat, vahvasti lomaan liittyvät perinteet – tänä vuonna kuitenkin moni joutuu miettimään lomasuunnitelmansa uudelleen, kun suuri osa kesätapahtumista on peruttu ja matkustaminenkaan ei … Continue reading Turvallista kesää Otaverkosta!

0 comments

Palvelujohtaja Lenni Laukkanen Otaverkon varatoimitusjohtajaksi

Otaverkon palvelujohtaja Lenni Laukkanen on nimitetty Otaverkon varatoimitusjohtajaksi alkaen 1.4.2020. Hän vastaa jatkossakin Otaverkon palvelutuotannosta ja toimii tarvittaessa toimitusjohtajan sijaisena. Lenni Laukkanen on työskennellyt Otaverkossa neljä vuotta palvelujohtajana ja on merkittävästi kehittänyt Otaverkon johtamista ja yrityskulttuuria. Tästä yhtenä osoituksena on, että Otaverkko on Suomen viidenneksi paras työpaikka Great Place To … Continue reading Palvelujohtaja Lenni Laukkanen Otaverkon varatoimitusjohtajaksi

0 comments

Laatu keskiössä – Otaverkon ISO 9001-sertifikaatti uusittiin

Jo 2000-luvulla ryhdyimme määrätietoisesti kehittämään toimintamme laatua erottautuaksemme muista alan toimijoista. Työvälineeksi valitsimme Suomen Yrittäjien Laadun Portaat -käsikirjan. Laadun Portaiden läpikäynnillä kehitimmekin koko palvelutuotantomme kattavan laatujärjestelmän.

0 comments

Otaverkolle myönnetty Avainlippu-tunnus

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Otaverkolle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla … Continue reading Otaverkolle myönnetty Avainlippu-tunnus

0 comments

Otaverkko – Suomen viidenneksi paras työpaikka 2020

Espoon Spektri Business Parkissa toimiva tietoliikenteen ja tietotekniikan asiantuntija- ja palveluyritys Otaverkko on mitannut henkilöstön työtyytyväisyyttä ja johtamisen vaikutusta työilmapiiriin ja -tuloksiin yrityksen perustamisesta alkaen eli yli 20 vuotta. Nyt Otaverkko osallistui ensi kertaa Suomen Parhaat Työpaikat -mittaukseen ja saavutti välittömästi viidennen sijan pienten yritysten sarjassa (20 – 49 työntekijää).

0 comments

Otaverkko vahvistaa organisaatiotaan uudelle vuosikymmenelle

Otaverkko Oy on vahvistanut organisaatiotaan vuoden 2020 alusta ottamalla käyttöön uuden asiakkuudenhoitomallin. Jatkossa Myynti vastaa uusasiakashankinnasta ja Asiakasratkaisut vastaa nykyasiakkaista. Asiakasratkaisut on osa Palvelutuotantoa.

0 comments

Tietoverkon tilannekuva on suojauksen ydin

Kun Suomen ulkoministeriön tietoverkkoon tehtiin kyberhyökkäys muutama vuosi sitten, haittaohjelma vakoili ministeriön liikennöintiä vuosikausia. Kukaan ei huomannut mitään, ennen kuin ruotsalaiset tiedusteluviranomaiset paljastivat ministeriön olevan kyberhyökkäyksen kohde. Tuo oli ehkä tapaus, joka lopullisesti avasi suomalaistenkin silmät kehittyneille kyberhyökkäyksille. Miten kehittyneitä verkkohyökkäyksiä vastaan voi tänä päivänä suojautua? Keinot ovat kehittyneet, ja … Continue reading Tietoverkon tilannekuva on suojauksen ydin

0 comments

Otaverkkolaiset esittäytyvät – vuorossa Sami Saarinen

Olen 35-vuotias IT-alan moniosaaja; olen ollut alalla yli 10 vuotta. Tutuiksi ovat tulleet Service Desk, palomuurit, verkkolaitteet, mobiililaitteet sekä palvelimet eli kaikki mahdollinen, mitä asiakkaan toimistolla voi tulla vastaan. Olen toiminut lähitukitiimin vetäjänä sekä palvelinasiantuntijana. Työskentelin myös tuotannon ylläpitotiimissä, jossa ratkaisimme asiakkaiden tuki- sekä muutospyyntöjä palvelinympäristöissä Microsoftin teknologioilla. Vuoden jälkeen … Continue reading Otaverkkolaiset esittäytyvät – vuorossa Sami Saarinen

0 comments

Otaverkolle luovutettiin Future Workplaces 2020 -sertifikaatti

Future Workplaces kuvaa työpaikkojen edelläkävijyyttä.  Se kertoo työpaikoista, joissa työntekijäymmärrys on kulttuurin johtamisen ytimessä. Meillä on ilo ja kunnia kertoa, että Otaverkko Oy on saanut Future Workplaces 2020 -sertifikaatin!

0 comments

Etsimme Markkinointikoordinaattoria

0 comments

Otaverkko on nostettu todennetusti hyvien työpaikkojen joukkoon!

Otaverkko Oy:lle on myönnetty Great Place to Work -sertifikaatti osoituksena siitä, että Otaverkossa ihmiset ovat aidosti tärkein voimavara ja Otaverkossa vallitsee luottamukseen perustuva yrityskulttuuri. Sertifikaatti on työntekijöiden antama kansainvälisesti arvostettu tunnustus hyvän työpaikan rakentamisesta. Sen eteen Otaverkossa onkin tehty määrätietoista työtä jo pitkään, aina perustamisesta alkaen: ”Me olemme halunneet rakentaa … Continue reading Otaverkko on nostettu todennetusti hyvien työpaikkojen joukkoon!

0 comments

Etsimme Myyntipäällikköä

Otaverkko on IT-alan palveluita tarjoava asiantuntijayritys, joka haluaa tehdä informaatioteknologiasta asiakkaalle ymmärrettävää. Tunnemme suurta ylpeyttä työstämme ja pyrimme tekemään työmme siten, että kuka tahansa meistä voi jälkeenpäin rintaa röyhistäen todeta ”minä olen ollut tuota rakentamassa”. Tuotamme palveluita Suomessa ja useimmiten suomen kielellä, mutta toki meiltä taittuu myös toinen kotimainen, sekä … Continue reading Etsimme Myyntipäällikköä

0 comments

Otastrategia 2023

Otaverkko – osaava ja kehittävä yhteistyökumppani Olemme päivittäneet strategiamme vastaamaan tulevien vuosien alan ja työelämän haasteisiin. Lähtökohtamme on, että Otaverkko Oy on osaava ja luotettava kumppani, joka tähtää pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja tulokselliseen yhteistyöhön. Meille on keskeistä  asiakkaidemme liiketoimintojen ja niiden tietoteknisten erityistarpeiden ymmärtäminen, sekä palveluiden kehittäminen yhdessä. Otaverkossa on laaja … Continue reading Otastrategia 2023

0 comments

Arvomme Ota huomioon

Keskeisenä osana Otaverkon strategiaa ovat arvot, jotka olemme muodostaneet yhdessä henkilöstömme kanssa. Yksi arvoistamme on Ota huomioon. Tämä arvo on osa työyhteisömme työskentelytapaa ihan joka päivä. Huomioimme toinen toisemme työyhteisössä – ketään ei jätetä yksin ratkaisemaan asioita ja olemme tasavertaisia työyhteisön jäseniä. Asiakaspalvelussamme otamme huomioon asiakkaan tarpeet ja vastaamme parhaalla … Continue reading Arvomme Ota huomioon

0 comments

Otaverkko jälleen Menestyjä 2019

Otaverkko on saanut jälleen Kauppalehden Menestyjä-tunnustuksen. Menestyjäluokitus perustuu yritysten oikaistuihin tilinpäätöstietoihin. Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellinen suorituskyky pisteytetään kuuden eri osa-alueen mukaan, joita ovat kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Nämä kuusi osa-aluetta kuvaavat yrityksen toiminnan tärkeimpiä taloudellisia piirteitä ja täydentävät toisiaan kuvaamassa yrityksen menestystä. Kullakin osa-alueella yritystä verrataan oman kokoluokkansa … Continue reading Otaverkko jälleen Menestyjä 2019

0 comments

Miten yritysverkkoja pitäisi suojata? (Osa 1)

Organisaatioissa on erilainen osaaminen ja valmius suojautua mahdollisilta uhilta. Tärkeä on ymmärtää, mitä ja minkätyyppisiä uhkia milloinkin on liikkeellä. Kaikissa organisaatioissa ei ole resursseja seurata, mitä tietoturvassa tapahtuu, mutta tietosuoja-asetuksen voimaantultua ei enää voida vetäytyä vastuusta. Vaihtoehtona on tällöin hankkia uutta osaamista tai hankkia kumppaneita, jotka tukevat tietoturvapäällikön tehtäviä ja … Continue reading Miten yritysverkkoja pitäisi suojata? (Osa 1)

0 comments

Etsimme Teknistä asiantuntijaa

Otaverkko Oy on konstailematon ja otaniemeläisistä juuristaan ylpeä tietoliikenteen ja tietotekniikan asiantuntija- ja palveluyritys. Tarjoamme asiakkaillemme moderneja ja turvallisia ratkaisuja käytännönläheisesti ja selväsanaisesti. Liikevaihtomme oli vuonna 2018 n. 3,5 milj. EUR. Taloutemme on vakaa. Olemme Future Workplaces- ja ISO 9001-sertifioituja. Meillä työskentelee tällä hetkellä lähes 30 osaamisestaan ylpeää huippuammattilaista. Meillä … Continue reading Etsimme Teknistä asiantuntijaa

0 comments

Tietoturvan tilannekuva Otaverkon palveluiden avulla

Muutamia vuosia sitten ilmeni tapaus, jossa Suomen Ulkoministeriön verkkoon oli ujutettu kehittynyt haittaohjelma, jonka tarkoituksena oli toimia pitkään ja vakoilla verkossa tapahtuvaa liikennöintiä. Tällaisia haittaohjelmia on vaikea havaita virustorjuntaohjelmilla, mutta voisiko sellaisen havaita saamalla tilannekuvan mitä verkossasi tapahtuu? Tällaisten hyökkäysten estämisessä ensimmäinen askel on perusasioiden saattaminen kuntoon eli verkkoon liitettyjen … Continue reading Tietoturvan tilannekuva Otaverkon palveluiden avulla

0 comments

Otaverkko palvelee täydellä teholla myös kesällä

12 sekuntia. Se on Otaverkon Service Deskin tavoiteaika, jonka kuluessa vastaamme tulevaan puheluun. Puhelimeen vastaa aina Otaverkon työntekijä, ei automaatti tai robotti. Ja sama työntekijä ratkaisee asian 80 prosentissa tapauksia siirtämättä sitä muihin tiimeihin. Tämä äärimmäisen kova palvelulupauksemme pätee myös koko kesän ajan. Kesä on upea vuodenaika. Luonto on vihreää, … Continue reading Otaverkko palvelee täydellä teholla myös kesällä

0 comments

Tietoturvallista kesää Otaverkosta!

Elämme parhaillaan kesän parasta lomakauden alkua – monelle teistä hyvät asiakkaamme on edessä irtiotto työstä – aika, jolloin voi tehdä niitä asioita, joita on siirtänyt vuoden aikana tai kenties on aika aloittaa jokin uusi harrastus, kerätä voimia ja nauttia kauniista luonnosta. Meillä jokaisella on varmasti omat, vahvasti lomaan liittyvät perinteet … Continue reading Tietoturvallista kesää Otaverkosta!

0 comments

Otaverkolle Future Workplaces 2020 -sertifikaatti

Future Workplaces kertoo työpaikkojen edelläkävijöistä. Työpaikoista, joissa työntekijäymmärrys on kulttuurin johtamisen ytimessä. Meillä on ilo ja kunnia kertoa, että Otaverkko Oy on saanut Future Workplaces 2020 -sertifikaatin! Se on osoitus siitä, että otaverkkolaisille merkitykselliset asiat huomioidaan Otaverkon toiminnassa ja ne myös toteutuvat meidän arjessamme. Otaverkko on vuodesta 2016 lähtien selvittänyt … Continue reading Otaverkolle Future Workplaces 2020 -sertifikaatti

0 comments

Otaverkko on edelleen parasta AAA-ryhmää

Vuonna 2018 kulukehityksemme on ollut maltillinen ja olemme tehneet pienemmällä henkilöstömäärällä enemmän, jonka ansiosta liikevoitto on pysynyt hyvinkin tyydyttävällä tasolla. Tähän ovat vaikuttaneet sekä yhdessä henkilöstön kanssa kehitetyt toimintoprosessit ja toimiva laatujärjestelmä. Kiwa Inspecta on myöntänyt Otaverkolle koko IT-palvelutuotannon kattavan ISO 9001-sertifikaatin. Sertifikaatti on osoitus siitä, että Otaverkon laadunhallintajärjestelmä täyttää … Continue reading Otaverkko on edelleen parasta AAA-ryhmää

0 comments

Laatupolitiikka

Laatupolitiikan tarkoituksena on varmistaa sekä konesalien että tietoliikenneverkon ja niihin liittyvien ylläpitoprosessien ja tukipalveluiden riittävä toimivuus palvelutasolupausten mukaisesti sekä normaali- että poikkeusoloissa. Laatupolitiikka ja jatkuvuussuunnitelmat varmistavat Otaverkon asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuutta IT-palveluiden osalta. Laatupolitiikka kuvaa yleisellä tasolla ne periaatteet ja käytännöt, joilla toiminta ja sen jatkuvuus turvataan kaikissa olosuhteissa. Käytännön menetelmät, … Continue reading Laatupolitiikka

0 comments

Ota aloite

Yksi arvoistamme on Ota aloite. Sen mukaan jokainen otaverkkolainen osallistuu aktiivisesti toimintamme kehittämiseen ja jokaisella on oikeus ja velvollisuus tuoda esiin ideoita toimintamme monipuoliseksi toteuttamiseksi. Kerromme asiakkaillemme uusista avauksista ja pyrimme tukemaan asiakkaidemme liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Se, että saamme asiakaspalvelustamme eritäin hyvää palautetta, on varmasti yksi tulos tämän arvomme … Continue reading Ota aloite

0 comments

Merkittävä parannus tuki- ja muutospyyntöjen vasteaikoihin

Olemme muuttaneet radikaalisti sitoumustamme tuki- ja muutospyyntöjen vasteaikaan. Vasteaika on se aika, joka kuluu vikailmoituksen, tukipyynnön tai muutospyynnön työn alle ottamiseen siitä hetkestä, kun viesti on saapunut Otaverkon tekniseen tukeen. Aiemmin sitouduimme siihen, että vikailmoitukset otetaan työn alle standard-tasolla neljän tunnin kuluessa vikailmoituksesta. Tuki- ja muutospyyntöjen vasteaika oli yhdestä kolmeen … Continue reading Merkittävä parannus tuki- ja muutospyyntöjen vasteaikoihin

0 comments

Suojaudu tämän hetken yleisiltä sähköpostihuijauksilta – viisi vinkkiä käyttöösi

Organisaatioissa liikkuu paljon arvokasta tietoa sähköpostin välityksellä. Henkilötiedot, tarjoukset ja sopimukset sisältävät tietoa, joka on jo sellaisenaan rahanarvoista ja voi johtaa suuriinkin taloudellisiin menetyksiin vääriin käsiin joutuessaan. Lisäksi rikolliset pystyvät myös harmittomammalta vaikuttavasta datasta yhdistelemällä ja rikastamalla jalostamaan rahanarvoista tietoa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on varoittanut Office 365 Exchange … Continue reading Suojaudu tämän hetken yleisiltä sähköpostihuijauksilta – viisi vinkkiä käyttöösi

0 comments

Ota opiksi on meille tärkeä arvo Otaverkossa

Meillä otaverkkolaisilla on korkea ammattitaito – huolehdimme jatkuvasta osaamisen kehittymisestä asiakkaidemme parhaaksi. Arvona Ota opiksi velvoittaa meitä myös jakamaan hankittua tietotaitoa henkilöstömme kesken. Uutta osaamista kehittyy hyvässä työyhteisössä yhdessä asioita tehden ja tehtäviä ratkaisten. Joka päivä on meillä mahdollisuus oppia ja hyödyntää opittua juuri sinun ja yrityksesi parhaaksi. Vasteajan merkittävä … Continue reading Ota opiksi on meille tärkeä arvo Otaverkossa

0 comments

Nimitysuutisia Otaverkolla

Kari Harju siirtyy Verkko- ja tietoturvatiimiin 18.2.2019 alkaen Palvelimet- ja infrastruktuuritiimissä senior-tason teknisenä asiantuntijana toiminut Kari Harju siirtyy Verkko- ja tietoturvatiimiin. Uudessa työtehtävässään Kari vahvistaa Otaverkon tietoturvaosaamista ja tuo tiimiin osaamista ja kokemusta muun muassa palvelinympäristöistä. Uusina vastuina hänelle tulevat hallinnollisen tietoturvatyön lisäksi esimerkiksi konsultointi, palomuurit, SSL VPN. Tietoturva leikkaa … Continue reading Nimitysuutisia Otaverkolla

0 comments

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!

Haluamme kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2019! Joulukortteihin ja -lahjoihin varatut rahat lahjoitimme Pelastakaa Lapset ry:lle vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen Suomessa.

0 comments

Nimitysuutisia 11/2018

0 comments

Yritykset panostavat entistä enemmän tietoliikenteen turvallisuuteen – ”Erityisen korkeat vaatimukset, jos käsitellään suuria määriä henkilötietoja”

Otaverkko on kotimainen tietoliikenteen ja tietotekniikan asiantuntija- ja palveluyritys, joka tarjoaa organisaatioasiakkailleen kokonaisvaltaista teknistä osaamista.  Otaverkko on kotimainen tietoliikenteen ja tietotekniikan asiantuntija- ja palveluyritys, jonka tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita ja tuloksellista yhteistyötä. Otaverkolle on tärkeää ymmärtää asiakkaidensa liiketoimintaa ja tietoteknisiä erityistarpeita, jotta palveluita voidaan kehittää yhdessä ratkaisukeskeisesti. Korkeat vaatimukset … Continue reading Yritykset panostavat entistä enemmän tietoliikenteen turvallisuuteen – ”Erityisen korkeat vaatimukset, jos käsitellään suuria määriä henkilötietoja”

0 comments

Otaverkolle menestystä Wave-asiakaspalveluverkoston kilpailuissa

Otaverkon myyntijohtaja Hannu Aronen palkittiin 5.9.2018 järjestetyssä Yhteys 2018 -asiakaspalvelukonferenssissa ”Vuoden Palveluesimies 2018” -tittelillä. Arvosteluraati kertoi myöntämiselle seuraavat perustelut: Vaalii yhteishenkeä, kavereista pidetään aina huolta. Osaa motivoida inspiroivasti omaa tiimiään – asiallista palautetta, huumoria ja pilkettä. Pitää omana tärkeimpänä tehtävänään saada tiimiläiset onnistumaan omassa työssään. Työrauha tiimiläisille ja itse aina … Continue reading Otaverkolle menestystä Wave-asiakaspalveluverkoston kilpailuissa

0 comments

Nimitysuutisia 8/2018

0 comments

Parempaa asiakaspalvelua organisaatiomuutoksen kautta

Otaverkon organisaatiota muutetaan, jotta sinä asiakkaanamme saisit entistä parempaa, nopeampaa ja täsmällisempää palvelua liiketoimintasi hyödyksi. Aiemmin asiakaspalvelupäällikkönä toiminut Hannu Aronen on nimitetty Otaverkon myyntijohtajaksi vastuualueenaan myyntityön johtaminen, esimiespalveluiden tuottaminen ja myyntitiimin osaamisen kehittäminen. Otaverkon asiakaspalvelupäällikkönä Hannu Aronen on ollut kehittämässä asiakastyytyväisyyttä ja sen mittaamista. Hänellä on vahvaa osaamista asiakasrajapinnassa työskentelevän … Continue reading Parempaa asiakaspalvelua organisaatiomuutoksen kautta

0 comments

Pilvipalvelut

Monesti kun nykyään puhutaan pilvipalveluista, viitataan lähinnä Microsoftin, Amazonin ja Googlen tuottamiin ratkaisuihin ja unohdetaan Otaverkon kaltaisten toimijoiden asiakkailleen tuottamat palvelinvirtualisointi ja tallennusratkaisut. Otaverkko on tarjonnut konesali- ja tietoliikennepalveluiden ohella palvelinvirtualisointiratkaisuja jo ennen niin sanottujen julkisten pilvipalveluiden yleistymistä. Microsoftin julkistaessa Cloud Solution Provider (CSP) -lisensointimallin kolme vuotta sitten mahdollistui Office365- … Continue reading Pilvipalvelut

0 comments

Ota koppi

Meille otaverkkolaisille tärkeä arvo on Ota koppi. Me Otaverkossa olemme tottuneet ottamaan koppia tehtävistä – yksin ja yhdessä aina asiakkaan parhaaksi. Haluamme olla vastuullisina toimijoina mukana liiketoiminnassasi ja sen onnistumisessa. Kun sinulla ja yritykselläsi on asiantunteva, osaava ja ennakoiva yhteistyökumppani kaikissa IT-asioissa, voit keskittyä ydinliiketoimintaasi ja antaa meidän ottaa koppia. … Continue reading Ota koppi

0 comments

Otaverkko – osaava ja kehittävä yhteistyökumppani