Otaverkko on nostettu todennetusti hyvien työpaikkojen joukkoon!

Otaverkko Oy:lle on myönnetty Great Place to Work -sertifikaatti osoituksena siitä, että Otaverkossa ihmiset ovat aidosti tärkein voimavara ja Otaverkossa vallitsee luottamukseen perustuva yrityskulttuuri. Sertifikaatti on työntekijöiden antama kansainvälisesti arvostettu tunnustus hyvän työpaikan rakentamisesta. Sen eteen Otaverkossa onkin tehty määrätietoista työtä jo pitkään, aina perustamisesta alkaen:

”Me olemme halunneet rakentaa Otaverkosta alusta alkaen hyvän työpaikan, sellaisen, jossa työntekijät voivat kasvaa ja jossa he voivat olla sitä mitä ovat: hyviä ihmisiä”, kuvaa toimitusjohtaja Tuomo Karhapää filosofiaa hyvän työpaikan rakentamisen taustalla. Continue reading Otaverkko on nostettu todennetusti hyvien työpaikkojen joukkoon!

Etsimme Myyntipäällikköä

Otaverkko on IT-alan palveluita tarjoava asiantuntijayritys, joka haluaa tehdä informaatioteknologiasta asiakkaalle ymmärrettävää. Tunnemme suurta ylpeyttä työstämme ja pyrimme tekemään työmme siten, että kuka tahansa meistä voi jälkeenpäin rintaa röyhistäen todeta ”minä olen ollut tuota rakentamassa”. Tuotamme palveluita Suomessa ja useimmiten suomen kielellä, mutta toki meiltä taittuu myös toinen kotimainen, sekä englanti.

Me Otaverkolla otamme toiset huomioon ja kunnioitamme jokaista, niin asiakasta, kuin työkaveria, yksilönä. Haluamme, että meillä jokainen saa olla oma itsensä, ilman rooleja. Arvostamme rehellisyyttä ja suorapuheisuutta, huumoriakaan unohtamatta. Continue reading Etsimme Myyntipäällikköä

Kun Suomen ulkoministeriön tietoverkkoon tehtiin kyberhyökkäys muutama vuosi sitten, haittaohjelma vakoili ministeriön liikennöintiä vuosikausia. Kukaan ei huomannut mitään, ennen kuin ruotsalaiset tiedusteluviranomaiset paljastivat ministeriön olevan kyberhyökkäyksen kohde. Tuo oli ehkä tapaus, joka lopullisesti avasi suomalaistenkin silmät kehittyneille kyberhyökkäyksille. Miten kehittyneitä verkkohyökkäyksiä vastaan voi tänä päivänä suojautua? Keinot ovat kehittyneet, ja uhkia voi nyt havaita tehokkaasti ja ennakoivasti.

Perinteiset virustorjuntaohjelmat eivät reagoi kehittyneisiin kyberhyökkäyksiin, joten suojaus vaatii paljon lisääkin keinoja, kehittyneitä ratkaisuja, analyysejä, tarkkuutta ja ennen kaikkea ajantasaista dataa.

Kysyimme moderneista suojauskeinoista Otaverkko Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Karhapäältä. Otaverkko on espoolainen, kokenut, jo 22 vuotta IT-alalla toiminut tietotekniikan yritys, joka on erikoistunut turvallisiin tietoverkkoihin ja tarjoaa palveluita ja tuotteita niihin liittyen. Yksi kiinnostava palvelu on Tutka, jonka avulla voi määritellä tietoverkon tilannekuvan.

Tutka siis paljastaa, mitä tietoverkossa tapahtuu. Onko verkossa ylimääräistä liikennöintiä? Ovatko ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien tietoturvapäivitykset hallinnassa? Onko verkon tilanne hallinnassa?

Miten tilannekuvaa kannattaa siis selvittää? Miten suojautua?

”Tilannekuvan määrittämiseen on useita keinoja”, alustaa Otaverkon toimitusjohtaja Tuomo Karhapää.

”Organisaatiot ovat tyypillisesti hankkineet esimerkiksi palveluita useammalta palveluntarjoajalta ja myös julkisista pilvipalveluista, eli hyvin hajautetusti. Se luonnollisesti haastaa suojaustoimenpiteitäkin.”

Suojauksessa tulisi Karhapään mukaan kuitenkin aina lähteä liikkeelle siitä, että ensin laitetaan kuntoon perusasiat. Saatetaan siis ajan tasalle verkkoon liitettyjen laitteiden käyttöjärjestelmät ja sovellusten tietoturvapäivitykset, suojataan pilvipalvelut monitasoisella tunnistautumisella (MFA) ja suojataan verkko uuden sukupolven palomuurilla (NGFW).

”Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, esimerkiksi oma Tutka-palvelumme kartoittaa verkkoon liitettyjen laitteiden tietoturvan kokonaistilanteen. Jos verkosta löytyy korjattavaa, Tutka-palvelu luo myös suunnitelmia toimenpiteistä, joilla havaitut puutteet korjataan. Hyödynnämme Tutka-palvelussamme F-Securen Radar-tuotetta.”, kertoo Karhapää kokonaisvaltaisesta palvelusta, jota Otaverkko tarjoaa.

Tämä on Otaverkko

Otaverkko Oy on tietoliikenteen ja tietotekniikan asiantuntija- ja palveluyritys, joka on perustettu vuonna 1997 Espoon Otaniemessä. Yhtiö tarjoaa moderneja ja turvallisia ratkaisuja käytännönläheisesti ja laadukkaasti. Korkeat laatuvaatimukset, ensiluokkaiset laitteet, ja alan huippuosaajista koostuva henkilökunta sekä luotettavat ja tunnetut kumppanit takaavat, että yhtiön asiakkailla on toimiva tietotekninen ympäristö, korkea käytettävyys ja tietoturvalliset palvelut.

Tarjonta pähkinänkuoressa:

    • Palvelimet ja kapasiteetti
    • Tietoliikenneratkaisut
    • Tietoturvapalvelut
    • Asiantuntijapalvelut

 

www.otaverkko.fi

sales@otaverkko.fi

puhelin 0207 42 43 42

Alkuperäisen artikkelin löydät täältä

ITIL 4 palvelutuotannon uudistus tuo ketteryyttä käytäntöihin

ITIL on IT-palvelutuotannon mallikirjasto, joka sisältää runsaasti hyväksihavaittuja käytäntöjä ja toimintatapoja. Kun palveluntarjoaja noudattaa ITIL:n mukaisia periaatteita, voi asiakas luottaa siihen, että toiminta on suunnitelmallista, ammattimaista ja alan hyväksi havaittujen käytäntöjen mukaista.

ITIL 4 on merkittävä uudistus aiempaan nähden. Hyväksi koettu, koeteltu ja vahvan aseman palvelutuotannossa saanut ITIL on päivitetty vastaamaan ajan henkeä. Uudessa versiossa ketteryys, leanin periaatteet ja ns. ”arkijärjen soveltaminen” eli tilanteiden ratkominen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla ovat nousseet isoina teemoina esiin, samoin muutoskyvykkyys ja aito yhteistyö. On menty jopa niin pitkälle, että sanaa prosessi ei enää käytetä!

Erityisen hyvää uudistuksessa on ketteryyden korostaminen. Joissain tilanteissa ITIL on perinteisesti ollut kankea ja hitaahko, mikä on saanut jotkin organisaatiot hylkäämään sellaisiakin käytäntöjä, joista voisi olla aitoa etua. Ketteryys on yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa avain asemassa organisaatioiden kilpailukyvyn, jopa suoranaisesti eloonjäämisen kannalta. Palvelutuotannon järjestäminen siten, että se pysyy muutosten ja kehityksen perässä aiempaa joustavammin pyrkii osaltaan auttamaan kilpailukyvyn säilyttämisessä. Koska elämme yhä verkottuneemmassa maailmassa, oman organisaation kyvykkyys ei riitä, vaan on varmistettava myös yhteistyökumppanien ja palveluntarjoajien kyky vastata muutoksiin.

Toinen merkittävä näkökulman muutos on se, että ITIL 4:ssä lisäarvon tuottaminen co-creation -periaatteella tulee esiin aiempaa vahvemmin. Historiallisesti ITIL määrittää vastuita ja niiden rajapintoja hyvin. Toisaalta tilanteessa, jossa tietotekniikan tulee tukea liiketoiminnan muuttuvia tarpeita, on saattanut unohtua se, että kaiken ytimessä on näiden kahden maailman kyky luoda yhdessä sitä lisäarvoa, jonka avulla organisaatio menestyy. Kaikkein konkreettisimmin tämä näkyy siinä, että aiemmin ITIL määritteli IT-palvelun olevan tapa saada haluttu hyöty ilman kustannusten ja riskien omistamista. ITIL 4:n mukaan IT-palvelun tehtävä on mahdollistaa yhteisen arvon tuottaminen halutun hyödyn saamiseksi ilman, että asiakas omistaa kustannukset ja riskit.

Otaverkon näkökulmasta ITIL 4 on siinä mielessä erityisen merkittävä, että se vastaa aiempia versioita paremmin Otaverkon arvoja, tapaa toimia ja käytäntöjä. Otaverkossa olemme pitkään toimineet kussakin tilanteessa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, olemme hajauttaneet päätöksentekoa lähelle toimintaa ja teemme pitkäjänteistä, yhteistä kehittämistyötä asiakkaidemme kanssa lisäarvon luomiseksi. Olemmekin tällä hetkellä päivittämässä ISO 9001 -sertifioitua ja ITIL:n mukaista toimintaamme ITIL 4 -versioon.

Kehitystyöstä kertoo sekin, että Service Deskimme esimies Johannes Tapio ja minä olemme yksiä ensimmäisiä Suomessa ITIL 4:ään sertifioituja henkilöitä!

ITIL itsessään ei pakota organisaatiota toteuttamaan kaikkia ITIL:ssä kuvattuja käytäntöjä. Organisaatio voi omaan tilanteeseensa ja asiakkaidensa tarpeisiin soveltaen noudattaa ITIL:iä haluamassaan laajuudessa. Siksi asiakkaan kannattaa varmistua siitä, että oma palveluntarjoaja kykenee erittelemään mitkä käytännöistä ovat ITIL:n mukaisia sekä siitä, että palveluntarjoajalla työskentelee ITIL-sertifioituja työntekijöitä.

Lenni Laukkanen, Palvelujohtaja

Sähköpostihuijaukset jatkuvat – suojautumisen viisi kovaa vinkkiä

Sähköpostin kautta organisaatiot liikuttelevat aina vain arvokkaampaa tietoa huolimatta siitä, että innokkaimmat ovat jo pitkään povanneet sähköpostin kuolemaa. Globaalisti joka minuutti lähetetään 187 miljoonaa sähköpostiviestiä, joista isossa osassa liikkuu taloudellisesti arvokasta tietoa: henkilötietoja, tarjouksia, sopimuksia, tuotekehitysdokumentaatiota, käyttäjätunnuksia…

Henkilötiedot, tarjoukset ja sopimukset sisältävät tietoa, joka on jo sellaisenaan rahanarvoista ja voi johtaa suuriinkin taloudellisiin menetyksiin vääriin käsiin joutuessaan. Lisäksi rikolliset pystyvät myös harmittomammalta vaikuttavasta datasta yhdistelemällä ja rikastamalla jalostamaan rahanarvoista tietoa. Continue reading Sähköpostihuijaukset jatkuvat – suojautumisen viisi kovaa vinkkiä