Organisaatioissa on erilainen osaaminen ja valmius suojautua mahdollisilta uhilta. Tärkeä on ymmärtää, mitä ja minkätyyppisiä uhkia milloinkin on liikkeellä. Kaikissa organisaatioissa ei ole resursseja seurata, mitä tietoturvassa tapahtuu, mutta tietosuoja-asetuksen voimaantultua ei enää voida vetäytyä vastuusta. Vaihtoehtona on tällöin hankkia uutta osaamista tai hankkia kumppaneita, jotka tukevat tietoturvapäällikön tehtäviä ja
Tietosuoja-asetus (GDPR) on ollut noin vuoden toiminnassa ja sen seuraksia odotellaan vielä pelonsekaisella mielenkiinnolla. Ensimmäisiä sanktioita on jo ruvennut satelemaan lainsäädännön seurauksena. ICO (Information Commissioner’s Office) on antamassa yli 100 miljoonan euron yhteisösakot tietosuoja-asetuksen tiimoilta kansainväliselle Marriott-hotelliketjulle. Marriott on laiminlyönyt velvollisuuksiaan moitittavalla tavalla 2014-2018 välillä, jonka seurauksena 339 miljoonan yöpyjän
Otaverkon Service Desk palvelee noin kahtasataa Otaverkon asiakasta, joiden sopimukseen sisältyy Otaverkon tekninen tuki. Suurin työpanos kuluu mikrotukiasiakkaiden käyttäjien neuvomiseen ja auttamiseen vaihtelevissa ja haastavissa tilanteissa. Service Deskin asiantuntijat ovat kokeneita, pidempään alalla olleita asiantuntijoita, jotka teknisen tietotaidon lisäksi osaavat kohdata loppukäyttäjät sellaisella empaattisella, inhimillisellä tasolla, johon harva kykenee. Otaverkon

Otaverkko – osaava ja kehittävä yhteistyökumppani