IT-sanasto

Tietotekniikan käsiteviidakossa apu löytyy Otaverkon IT-sanastosta, jossa termit on tehty yksinkertaisen ymmärrettäviksi.
AAA
Korkein mahdollinen luottoluokitus. Otaverkolle on myönnetty korkein luottoluokitus jo vuodesta 2006. Pitkäaikaisen it-kumppanin valinnassa on hyvä ottaa huomioon myös palveluntarjoajan taloudellinen vakaus.
Active Directory AD
Active Directory (AD) on käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu, jolla hallitaan verkon käyttäjiä ja käyttöoikeuksia sekä tietokoneita ja eri resursseja. Se mahdollistaa keskitetyn resurssien jakamisen käyttäjille ja sovelluksille sekä tarjoaa myös tavan nimetä, kuvata, paikallistaa, hallita ja suojata verkon resursseja. Active Directorya käytetään monessa yrityksessä ja isossa organisaatiossa sekä Linux- että Windows-ympäristössä.
Co-location
Co-location tarkoittaa yrityksen oman laitteiston asentamista palveluntarjoajan tiloihin, kuten Otaverkon konesaliin. Näin saadaan käyttöön nopeat yhteydet ja turvallinen laitetila ilman resurssien sitomista omaan laitetilaan. (Vrt. palvelinhotelli.)
Co-location centre
Co-location centre on konesali, jossa laitetilaa ja internet-kapasiteettia vuokrataan edelleen asiakkaille. Yleensä palveluihin kuuluvat myös varmennettu sähkönsyöttö, jäähdytys sekä sammutusjärjestelmä. Usein tarjolla on kattava valikoima lisäpalveluita.
Disaster Recovery
Toipumista tilanteesta, jossa järjestelmä on tuhoutunut käyttökelvottomaksi, kutsutaan nimellä Disaster Recovery. Tuho voi johtua esimerkiksi inhimillisestä erehdyksestä, onnettomuudesta tai vahingonteosta. Tuhosta selviytymiseen on varauduttava etukäteen tehtävällä jatkuvuussuunnitelmalla (Disaster Recovery Plan). Otaverkon tapa ratkaista ongelma pienemmässä mittakaavassa tai jopa estää sen syntyminen on Disaster Recover Site.
Domain
Domain on verkkotunnus, jonka puhekielinen ilmaus on ”nettiosoite”, esimerkiksi ”otaverkko.fi”.
EAPS
Verkkotekniikka ja -topologia, jolla tietoliikenne ohjataan jopa alle millisekunnin viiveellä varareitille yhteyden tai verkkolaitteen vikatilanteessa. Näin verkko toipuu erittäin nopeasti. Tekniikka on Extreme Networksin kehittämä ja edellyttää EAPS-tukea verkkolaitteilta.
Ethernet-tekniikka
Ethernet-tekniikka on lähiverkkotekniikka, joka on ylivoimaisesti laajimalle levinnyt. Ensimmäinen versio julkistettiin vuonna 1980.
Gigabit Ethernet
Yleisnimitys kaikille 1 Gbps siirtonopeuteen pystyville Ethernet-verkkotekniikoille. Käytetään sisäverkoissa ja myös toimipisteiden välillä.
Hosting-palvelu
Hosting-palvelulla tarkotietaan asiakkaan toiminnan/palvelun (esimerkiksi kotisivut tai tietokantapalvelin) sijoittamista palveluntuottajan palvelimelle.
Hyper-V
Hyper-V on Microsoftin virtualisointialusta, palvelinten virtualisointiin tarkoitettu tekniikka.
Kuituliittymä
Optisella kuitukaapelilla toteutettu tietoliikenneliittymä, jolla voidaan siirtää isoja tietomääriä molempiin suuntiin. Valokuidun etuna on sen suuri tiedonsiirtokapasiteetti ja toimintavarmuus.
Käyttäjähallinta
Käyttäjähallinnan tarkoituksena on varmistaa, että oikeilla käyttäjillä on päässy oikeisiin resursseihin oikeaan aikaan – helposti ja tehokkaasti.
Keskitetty käyttäjähallinta
Keskitetty käyttäjähallinta tarkoittaa, että koko organisaation käyttäjähallinta tarjotaan keskitetysti yhdestä paikasta. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan toteutuksen lisäksi kattavan kokonaiskuvan hahmottamisen ja hallinan.
LAN
(Local Area Network) on rajoitetulla maantieteellisellä alueella toimiva tietoliikenneverkko. Esimerkiksi yrityksen toimipisteen verkko.
Levyjärjestelmä
Nykyään käytetään myös termiä tallennusjärjestelmä. Tallennusjärjestelmään tallennetaan tietoa, esimerkiksi sähköposteja, tiedostoja yms. Levyjärjestelmä voi tukea suoraan työasemien levypalveluita tai tämä voidaan toteuttaa erillisellä palvelimella.
Palomuuri
Palomuuri suojaa tietokoneita rajoittamalla ja estämällä ei-toivottua tietoliikennettä internetistä työasemille tai palvelimille ja työasemilta/palvelimilta internettiin. Palomuuri voi olla laite tai työasemassa ajettava ohjelmisto.
Palvelin
Palvelimella (serveri) tarkoitetaan tietokoneessa suoritettavaa palvelinohjelmistoa sekä tällaista ohjelmistoa suorittavaa tietokonetta.
Pilvipalvelut
Pilvipalvelut ovat verkossa tarjottavia palveluita ja resursseja, jotka ovat usein virtualisoitu ja joustavasti laajennettavissa. Pilvipalvelut tuotetaan ja ylläpidetään palveluntarjoajan toimesta. Pilvipalvelut jaetaan usein kolmeen eri ryhmään: SaaS, PaaS ja IaaS.
SaaS
(Software as a Service) tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna. Tällöin sovellusohjelmisto suoritetaan palveluntarjoajan palvelukeskuksessa jä käyttö tapahtuu verkon yli useimmiten internet-selaimella. Käytöstä maksetaan yleensä käytön laajuuden mukaan. Esimerkiksi internetissä tarjottavat sähköposti-, kalenteri- ja toimisto-ohjelmistot kuuluvat SaaS-palveluihin.
PaaS
(Platform as a Service) tarkoittaa sovellusalustan hankkimista palveluna. Alustalla voidaan ajaa asiakkaan omia tai SaaS-ohjelmistoja ja sitä on helppo laajentaa tarpeen mukaan. Palveluntarjoaja huolehtii laitteistosta ja sen ylläpidosta.
IaaS
(Infrastructure as a Service) tarkoittaa palvelimien ja palvelinsalien ulkoistamista. Kokonaisuuteen sisältyy yleensä verkkoyhteydet, tallennustila, palvelimet ja niiden ylläpito. Infrastruktuurin kaksi päätehtävää ovat tallennustilan ja laskentatehon tarjoaminen asiakkaille.
SLA
(Service Level Agreement) Palveluntarjoajan kanssa sovittu palvelutaso määriteltynä palveluaikana. Esimerkiksi yhteyden palvelutaso voi olla 99,7% ja sovittu palveluaika ma-su 8-16. Tällöin palvelu saa olla palveluaikana enintään 8,67 h vuodessa pois käytöstä.
SSL
(Secure Socket Layer) SSL-protokolla on tiedon salausmenetelmä, jota käytetään luomaan turvallinen yhteys käyttäjän selaimen ja palvelun kuten esimerkiksi SSL VPN -laitteen välille. Salaukseen käytetään ns. salausavaimia, joiden pituus määrittelee turvatason (esim. 128 bittiä).
Valokuitu
Ohut, lasista tai muovista valmistettu kuitu, jonka tarkoituksena on johtaa valoa. Valon taajuus on satoja terahertsejä ja tietoliikenteessä moduloidulla LED- tai laservalolla voidaan lähettää tietoa suurella nopeudella. Valokuidusta valmistetaan useita kuituja sisältäviä valokaapeleita.
Vasteaika
Aika, jonka puitteessa tuki/palvelupyynnöt otetaan työn alle tai reagoidaan vikatilanteeseen. Ei pidä sekoittaa ratkaisuaikaan.
Virtuaalipalvelin
Palvelin, jota ajetaan jopa kymmenien muiden palvelinten rinnalla yhdessä fyysisessä palvelinlaitteessa. Yleensä virtualisointiympäristöstä on tehty vikasietoinen, eli alusta muodostuu useasta eri fyysisestä laitteesta. Tällöin virtuaalipalvelinten ja laitteiden välissä on erityinen virtualisointialusta, joka huolehtii, että yhden alustalaitteen vikaantuminen ei katkaise palvelua. Fyysisessä palvelinlaitteessa voidaan ajaa useita kymmeniä virtuaalisia palvelimia, jotka näkyvät asiakkaalle omina palvelimina.
Virtualisointialusta
Virtualisointialusta on tekniikka, jota käytetään palvelinten virtualisoinnissa, esimerkiksi VMware ja Microsoftin Hyper-V ovat virtualisointialustoja.
Virussuodatus
Viittaa yleensä saapuvan sähköpostin automaattiseen tarkistukseen, ennen kuin sähköposti päästetään palomuurin läpi organisaation sisäverkossa olevalle sähköpostipalvelimelle. Vastaavasti myös lähtevä posti tarkistetaan lähetyksen yhteydessä.
VLAN
Virtuaalinen lähiverkko on tekniikka, jossa yksi fyysinen verkko voidaan jakaa osiin. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yrityksessä voidaan jakaa eri osastot omiin verkkoihin riippumatta siitä, miten osasto on jaoteltu rakennukseen.
VPN
(Virtual Private Network) Virtuaalinen yksitysverkko on tapa, jolla useita verkkoja voidaan yhdistää julkisen verkon yli, jolloin ne näkyvät yhtenä yksityisenä verkkona. Nykyisin VPN-määritelmä on laajennettu koskemaan myös yksittäisten etätyöasemien liittämistä yrityksen verkkoon. VPN-yhteyksiin liittyy vahva tunnistautuminen ja salaus.
WLAN
Wireless LAN, eli langaton lähiverkko, jossa voidaan jakaa LAN-verkon palvelut turvallisesti langattomana kannettaviin tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin.

Otaverkko – osaava ja kehittävä yhteistyökumppani